Britanyalı eski sporcular ve aileleri, spor ve bunama arasındaki ili