Siz konuşmaya devam edin…

Barca cevabı sahada vermeye devam edecek…