Che Guevara Tevez

Shortlist magazine özel röportaj yaptığı Tevez’i kapakta Marksist politikacı ve dönemin Küba gerillaları ile Enternasyonalist gerillalarının lideri Che Guevara‘ya benzetmiş.