@ouzhanglbeyaz Gençtik daha çok vakit vardı. Şimdi iş, aile, çoc