Sağ diz bağlarından ameliyat olduktan kısa bir süre sonra coronav