The footballers who are enjoying their breakthrough season