RT @futboImessii_: Hazard signalling to his teammates for help. Then h