Dybala: ‘Bir solak olarak sağ ayağımı geliştirmek için çok ç