Manchester City üzerine

Studs-Up’tan yıldız futbolcuların Arap sermayeli Manchester City’i tercih etmemeleri üzerine.